top of page
  • VRIJHEID

PERSBERICHT: Quid NVA?


Het spagaat van de NVA:


De NVA in het federaal parlement: er is geen wettelijke grondslag voor de corona-maatregelen.


De NVA in de Vlaamse Regering: artikel 4 van de wet betreffende de civiele bescherming is de wettelijke grondslag.

Het covid-beleid brengt de N.V.A. in een moeilijke positie.


Peter De Roover betoogt ferm in het federaal parlement dat er geen wettelijke grondslag is voor de maatregelen. Hij herhaalt dat op TV. Zijn collega’s parlementairen volgen hem.


In een procedure tegen de mondmaskerplicht voor 10 tot 12 – jarigen beweren de Minister – President Jambon (NVA) en de Minister van Onderwijs Ben Weyts (ook NVA) dat art. 4 van de wet betreffende de civiele bescherming de wettelijke grondslag vormt.


Op basis van die wet geldt het ministerieel besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken (federaal) van 28.10.2020. Daaruit volgt dan de machtiging aan de ministers van onderwijs om maatregelen te nemen in de scholen (art. 20, MB 28.10.2020).


“De noodzakelijke maatregelen worden genomen door verschillende instanties, in het bijzonder de minister van Binnenlandse Zaken in het kader van zijn bevoegdheden geput uit art. 4 van de wet betreffende de civiele bescherming: …”

Deze wet is echter alleen van toepassing bij rampen, en kan niet gelden voor situaties die al meer dan een jaar aanslepen. Bovendien vereist het EVRM dat de maatregelen die voorzien zijn bij de wet voldoende duidelijk zijn dat de bevolking uit deze wet al kan afleiden welke maatregelen er kunnen worden genomen. Nergens in de wet op de civiele bescherming is voorzien dat kinderen kunnen verplicht worden om mondmaskers te dragen. Er staat zelfs geen artikel in dat daar in de verte op kan trekken. Dat is trouwens ook het standpunt van het hof van beroep van Brussel in het arrest van 28 oktober 2020, overgenomen door Peter De Roover (NVA) in zijn publicaties en in zijn tussenkomsten in het Vlaams parlement.


Dus wat is het nu, NVA? Is er nu een wettelijke grondslag of niet? Of gaat de partij splitsen? Of zijn er 2 verschillende NVA’s? Eén in de Vlaamse regering die de maatregelen een wettige grondslg vindt hebben. En één in het Federaal parlement die vindt dat de maatregelen geen wettige grondslag hebben.


Of gaat de Vlaamse regering consequent zijn en geen maatregelen meer nemen in de scholen die de mensenrechten beperken zoals de mondmaskerplicht, omdat er geen wettelijke grondslag is?


Michael Verstraeten


Voorzitter PV&V

228 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page