top of page

Afgelasting event 20 mei | voorbereiding feest 20 augustus 2022

We stellen vast dat er weinig enthousiasme is voor het sponsorevenement dat we op 20 mei hadden georganiseerd.  VRIJHEID is er voor de mensen, en dus heeft het partijbestuur beslist dit evenement af gelasten.  Wie kaarten heeft gekocht krijgt zijn geld teruggestort.  Er zijn verschillende factoren die hebben meegespeeld.  De oorlog in Oekraïne en inflatie heeft mensen minder ruimte gegeven. De prijszetting was hoog.  Een aantal mensen voelde zich uitgesloten en vonden het te elitair.  Maar vooral is onze naambekendheid nog niet groot en pakken we niet uit met al bekende Vlamingen. 

 

Een jonge partij maakt fouten en we leren hieruit.  

 

Tezelfdertijd heeft het partijbestuur beslist op 20 augustus een groot feest te houden voor de leden en de sympathisanten.  We moet de locatie nog bepalen.  Het zal een feest worden waar de mensen aan democratische prijzen kunnen deelnemen zodat iedereen kan komen.  Peter De Clercq zal de groep leiden die het feest gaat organiseren.  We komen daarover dra bij jullie terug. 

 

Blijft de realiteit dat we een nieuwe partij zijn, en dat we onze naam aan het publiek moeten bekend maken.  Daarvoor kunnen we niet rekenen op de grote media.  Al evenmin hebben we de budgetten die de bestaande partijen hebben omdat zij geld krijgen van de overheid.  Toch moeten we tegen deze bestaande partijen opboksen, die miljoenen overheidsgeld kunnen besteden aan hun campagnes.  

 

We gaan dus iedereen die ons wil steunen, ook financieel, hard nodig hebben.  We hadden gerekend op het succes van ons event op 20 mei, dat er dus niet zal zijn.  Meer dan ooit geldt dat we er zijn voor de mensen, maar ook door de mensen.  Alleen als we van de mensen, van jullie, van onze sympathisanten en mensen die een andere politieke willen, echt gesteund worden, kunnen we in 2024 de andere partijen tonen dat het anders kan. 

 

Meteen dus een heel warme oproep om ons te steunen.  U gulle giften zijn zeer welkom op rekening nummer …….  

 

 

Dank jullie allemaal voor jullie steun en begrip! 

 

Michael Verstraeten 

Voorzitter 

bottom of page